دوره ها

در این سمینار مطالب زیر را فرا خواهید گرفت:

  • آشنایی با آسیب پذیری های وب و به خصوص در PHP
  • آشنایی با آسیب پذیری SQL Injection
  • آشنایی با آسیب پذیری Local File Inclusion (LFI)
  • آشنایی با آسیب پذیری Remote File Inclusion (RFI)
  • آشنایی با آسیب پذیری Remote Code Execution (RCE)

با عرض سلام وادب خدمت کلیه دوستان گرامی

یکی از مباحث مهم در تست نفوذ و امنیت، آسیب پذیری های سطح وب و در زبان PHP می باشد.

لذا در همین راستا، سمیناری با عنوان کشف آسیب پذیری در PHP و نحوه اکسپلویت نمودن آن، ترتیب داده ایم.