نمایشگاه ایران ربواکسپو (...

جمعه 10 اسفند 1397 رایگان
برگزارکننده دانشگاه صنعتی امیرکبیر...
اطلاعات بیشتر

همایش ملی روابط عمومی و پ...

دوشنبه 24 دی 1397 320,000 تومان
برگزارکننده سازمان پدافندغیرعامل ک...
اطلاعات بیشتر

نهمین کنفرانس نظام اداری...

چهارشنبه 5 دی 1397 320,000 تومان
برگزارکننده دبیرخانه دائمی کنفرانس
اطلاعات بیشتر

دومین همایش ملی پدافند غی...

پنجشنبه 15 آذر 1397 رایگان
برگزارکننده سازمان پدافندغیرعامل ک...
اطلاعات بیشتر

دومین نمایشگاه صنعت بومی...

یکشنبه 11 آذر 1397 رایگان
برگزارکننده سازمان پدافندغیرعامل ک...
اطلاعات بیشتر

پنجمین نمایشگاه صنعت بومی...

سه شنبه 6 آذر 1397 12,000 تومان
برگزارکننده سازمان پدافندغیرعامل ک...
اطلاعات بیشتر

کنفرانس فرصت ها و چالش ها...

دوشنبه 25 تیر 1397 320,000 تومان
برگزارکننده سازمان پدافندغیرعامل ک...
اطلاعات بیشتر

پنجمین همایش ملی پدافند س...

یکشنبه 10 دی 1396 0 تومان
برگزارکننده آموزش و پرورش
اطلاعات بیشتر

اجلاس بزرگ مدیران فناوری...

یکشنبه 5 آذر 1396 320,000 تومان
برگزارکننده آموزش و پرورش
اطلاعات بیشتر

نمایشگاه صنعت بومی پدافند...

شنبه 13 آبان 1396 0 تومان
برگزارکننده آموزش و پرورش
اطلاعات بیشتر

چهارمین همایش پدافند سایب...

یکشنبه 23 مهر 1396 0 تومان
برگزارکننده آموزش و پرورش
اطلاعات بیشتر

نخستین نمایشگاه هوشمندساز...

شنبه 22 مهر 1396 0 تومان
برگزارکننده آموزش و پرورش
اطلاعات بیشتر

چهارمین همایش پدافند سایب...

دوشنبه 25 مرداد 1395 0 تومان
برگزارکننده آموزش و پرورش
اطلاعات بیشتر