همایش علمی پدافند سایبری با محوریت سرمایه سایبری

همایش علمی پدافند سایبری با محوریت سرمایه سایبری به همت دبیرخانه دائمی همایش، جهاد دانشگاهی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و موسسه هوشمندپردازان مبین، 19 آبان ماه 1398 در تهران برگزار خواهد شد.

همایش علمی پدافند سایبری با محوریت سرمایه سایبری به همت دبیرخانه دائمی همایش، جهاد دانشگاهی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و موسسه هوشمندپردازان مبین، 19 آبان ماه 1398 در تهران برگزار خواهد شد.

  • سمایه سایبری چیست؟
  • انواع سرمایه سایبری
  • مدیریت سرمایه سایبری
  • حفاظت از سرمایه سایبری

دریافت گواهینامه آموزش کارکنان دولت از جهاد دانشگاهی

عنوان فایل دانلود