همایش ملی روابط عمومی و پایداری ملی

همایش ملی روابط عمومی و پایداری ملی با هدف آشناسازی مدیران وکارشناسان روابط عمومی با نقش نقش روابط عمومی در ارتقای پایداری ملی و مقاوم سازی در برابر تهدیدات نوین به همت سازمان پدافند غیرعامل کشور و مشارکت برخی از وزارتخانه ها، سازمانها، دانشگاهها و رسانه ها با حضور مدیران و کارشناسان روابط عمومی سراسر کشور، 24 دی ماه سال جاری در مرکز همایش های خلیج فارس در تهران برگزار خواهد شد.در این همایش تعداد کثیری از مدیران و کارشناسان روابط عمومی سازمانها به بحث و تبادل نظر علمی در خصوص نقش روابط عمومی در پایداری ملی خواهند پرداخت.

زمان: 24ام دی ماه سال جاری

مکان: مرکز همایش های خلیج فارس 

ارگان برگزارکننده: سازمان پدافند غیرعامل کشور

 • روابط عمومی بحران
 • روابط عمومی در حملات سایبری
 • حملات پیشرفته نوین
 • پدافند سایبری در سامانه های هوشمند
 • فناوری های نوین در روابط عمومی و تهدیدات آن
 • فرصتها و تهدیدات روابط عمومی هوشمند
 • کلیات و مبانی پدافند غیرعامل
 • نقش روابط عمومی در توسعه امنیت ملی
 • نقش روابط عمومی در ارتقای مولفه های قدرت نرم

به شرکت کنندگان در همایش دو گواهینامه اعطا خواهد شد:

 • 8 ساعت آموزش از طرف سازمان پدافند غیرعامل کشور
 • 8 ساعت آموزش از طرف جهاد دانشگاهی که آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت محاسبه خواهد شد و 8 ساعت آموزش مجازی
عنوان فایل دانلود
پوستر همایش دانلود
فهرست سخنرانان دانلود
کنداکتور همایش دانلود
دانلود مقاله دکتر امامی-رسانه های اجتماعی و مدیریت بحران دانلود
دانلود مقاله دکتر امین زاده-رصد و پایش فضای مجازی دانلود
دانلود مقاله مهندس ابوذر صالحی-مطالعه فرصت ها و چالش های بکارگیری شبکه های اجتماعی در ارتباطات سازمانی دانلود
دانلود مقاله دکتر بابایی-نقش روابط عمومی در پایداری ملی دانلود
دانلود مقاله دکتر پورآذین-فناوری هایآینده و ساختار نوین روابط عمومی دانلود
دانلود مقاله دکتر حسینی دانا-دفاع و مقابله در جنگ زسانه ای با رویکرد پدافند اقتصادی دانلود
دانلود مقاله دکتر ضیایی پرور-روابط عمومی و اطلاع رسانی در تهدید و بحران دانلود
دانلود مقاله دکتر زارعیان-مدیریت ارتباط با رسانه ها دانلود
دانلود مقاله دکتر ضیایی پرور-بحران اطلاع رسانی در پلاسکو دانلود
دانلود مقاله دکتر شکری-استراتژی ارتباطیو مدیریت بحران دانلود
دانلود مقاله دکتر محبی-سیاست های رسانه ایپدافند غیرعامل دانلود
دانلود مقاله مهندس پارسا-الزامات پدافند غیرعامل در روابط عمومی هوشمند دانلود