نهمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی

زمان  : 24 و 25  تیر ماه

مکان:  مرکز همایش های رازی

مخاطبان نهمین کنفرانس عبارتند از:

مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات

مدیران و کارشناسان منابع انسانی

مدیران و کارشناسان تحول سازمانی

مدیران و کارشناسان بازرگانی

مدیران و کارشناسان تدارکات

مدیران و کارشناسان تولید صنعتی

مدیران و کارشناسان روابط عمومی

مدیران و کارشناسان حراست

 

 دولت هوشمند

o        خدمات دولت همراه – شهر همراه

o        نقش سامانه های هوشمند در بهینه سازی خدمات دولت

o        تغییر ساختارهای دولت در دولت هوشمند

o        مدل های ارائه خدمات هوشمند و امن دولت به شهروندان

o        نقش شرکت های دانش بنیان در اصلاح سیستم های هوشمند اداری

 

          شهر هوشمند

o        شهرداری هوشمند

o        مولفه های شهروند هوشمند در فضای شهری

o        خدمات یکپارچه شهری در شهر هوشمند

o        کسب و کارهای دیچیتال و شهروند هوشمند

o        اقتصاد اشتراکی در کسب و کار دیجیتال

o        سخت افزارها و راهکارهای هوشمند سازی

 

دریافت 16 ساعت گواهینامه آموزشی از سازمان پدافند غیرعامل کشور

عنوان فایل دانلود