پنجمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری

پنجمین نمایشگاه بومی سایبری باهدف شناسایی و همراهی با شرکت‌های فناوری در حوزه امنیت سایبر، مرداد ماه سال جاری برگزار می شود.

 

مکان : نمایشگاه بین الملی تهران