پنجمین همایش ملی پدافند سایبری

*ارائه گواهینامه حضور از مرکز آموزش مدیریت دولتی «پنجمین همایش ملی پدافند سایبری» با هدف ارتقای سطح امنیت و آشنایی با توانمندیهای شرکت های داخلی در این حوزه با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی و شهرداری های کشور 10دی ماه سال جاری در پژوهشگاه نیرو (تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان) برگزارمی شود.

«پنجمین همایش ملی پدافند سایبری» با هدف ارتقای سطح امنیت و آشنایی با توانمندیهای شرکت های داخلی در این حوزه با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی و شهرداری های کشور 28آبان ماه سال جاری در سالن همایش شهید تهرانی مقدم (سازمان پدافندغیرعامل کشور) برگزارمی شود.

به کلیه شرکت کنندگان ، گواهینامه حضور از مرکز آموزش مدیریت دولتی اعمال می شود.


زمان : 10 دی ماه سال جاری

مکان : پژوهشگاه نیرو (تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان)

محورهای همایش عبارتند از:

  • آینده پژوهی و رویکردهای آتی فضای سایبری

    صنعت بومی سایبری

    نقش پدافند سایبری در زیر ساخت های کشور

    حقوق دفاع سایبری در عرصه بین الملل

اعطای گواهینامه آموزشی از مرکز آموزش مدیریت دولتی


در صورت ثبت نام با اپلیکیشن مبینک:  پس از ثبت نام مبلغ 20 هزار تومان کیف پول مبینک شما به عنوان هدیه شارژ می شود.


عنوان فایل دانلود