دوره های آموزشی کوتاه مدت

دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی

***زمان برگزاری همایش علوم ورزشی به تعویق افتاد***

همایش علوم ورزشی به دلیل شیوع ویروس کرونا در 4و 5 تیرماه 99 برگزارخواهد شد.

 

 توسعه علوم ورزشی در سازمانها و ترغیب کارکنان به ورزش صحیح می­تواند باعث شادابی و سلامت کارکنان و درنتیجه رشد و تعالی سازمان و افزایش بهره وری آن گردد. سازمانها هزینه های هنگفتی برای ارتقای سطح سلامت و شادابی کارکنان انجام می دهند اما از انجاییکه این توسعه برپایه علوم و استاندارد های علمی نیست نتایج مطلوبی نسبت به هزینه های تحمیلی به سازمانها ندارد  لذا باعث بهره وری مناسب و ارتقا سطح سلامتی کارکنان نخواهد شد.

اطلاعات بیشتر